Kurzy prvej pomoci - Autoškola MOSKAL - najobľúbenejšia autoškola v Martine (Vrútky)

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kurzy prvej pomoci

Ponuka > Ostatné

Žiadateľ o vodičské oprávnenie musí podľa nového zákona absolvovať kurz prvej pomoci. Účastnik kurzu prvej pomoci tak nadobudne teoretické vedomosti a praktiké zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci vykonáva školiteľ v priamo v priestoroch našej autoškoly a trvá 8 vyučovacích hodín. Po skončení kruzu nasleduje hneď skúška, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti a trvá 30 minút.

Po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci vydá akreditovaná firma účastníkovi kurzu potvrdenie s hodnotením "vyhovel".

Na kurz prvej pomoci sa môžu prihlásiť aj žiaci, ktorí nie sú z našej autoškoly.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky